Hagyományőrző egyesületünk 1998-ban alakult, előzményeink több mint egy évti-zedesek. A Karácsony Sándor Pedagógiai Kör alkalmai és az egykori Kossuth Egye-tem (ma: Debreceni Egyetem) előadás-sorozatai (Szarvasnyomon, CSoDaKúT, stb.) teremtették meg Debrecenben a feltételeit egy ilyen családi alapon szer-veződő, kétheti gyakorisággal jelentkező közösségteremtő, hagyományőrző és a magyar hagyomány értékeit továbbgaz-dagítva az újabb nemzedékeknek átadó együttlét-sorozatnak. A Motolla Egyesület – Debrecen törekvése kezdettől, hogy a kézművességet, a népzenei- és néptánc-hagyományt, a szellemi hagyományt egységében láttassa: a magyar szerves műveltség értékeire építve, ezen belül is az évkör változásrendszere mentén te-


gye átélhetővé, megfoghatóvá szülők, nagyszülők és gyermekek számára. Mindezt lehetőleg együttes tevékenykedésben, közös alkotás révén.
Ami így keletkezik kézzelfogható („kézműves remekekben” testet öltő), testet-lelket gyarapító (népdaltanulás, népzene-hallgatás, néptánc) és szellemiekben építő (Karácsony Sándor Kör előadásai, beszélgetései).
Célunk az értékek átadásának módszeresebbé és rendszeresebbé tétele, amelynek eszköze a népfőiskolai jelleg erősítése.
Egyesületi alkalmainkra várjuk tehát az iménti értékekre fogékony családosokat és az egyedülálló nagyobbacska lányokat, fiúkat, férfiakat és nőket, akiknek a fentieken túl fontos a közösséghez tartozás.