“Táborok: valamely szempontból összetartozó személyek összessége; egybegyűlt vagy együtt haladó személyek sokasága.”
(Magyar értelmező kéziszótár)

Alkotótáborainkat Tornabarakony településre szervezzük. Pár szó a Tornabarakonyi táborokról és a településről:

Tornabarakony hangulata, kisugárzása, csendje alkalmassá teszi a települést különböző alkotótáborok megrendezésére. Ezek az alkotó folyamatok lehetnek szellemiek és tárgyiak egyaránt. Igyekeztünk a táj adottságaiból, hagyományaiból kiindulni a tábori tartalmak megtalálásánál. Az alábbi tábori tevékenységekkel találkozhattak-találkozhatnak Tornabarakonyban a Barakonyi Patakvölgy Egyesület szervezésében:

A patak menti vizenyős területek gazdagon ontják a fűzvesszőket a kosárfonáshoz. A fűzvesszőn kívül még sok más, fonásra alkalmas növény kínálja magát ehhez a tevékenységhez (szeder, vörösgyűrűs som, mogyoró).

A völgyben meghúzódó települést erdők övezik. A tölgyek – kocsányos és kocsánytalan valamint cser mellett gyertyánok magasodnak jellemzően, de találkozunk vadkörtével, vadalmával, és galagonyával is. A fafaragáshoz széles választékot nyújtanak.

Nyitottak vagyunk a képzőművészeti alkotótáborok felé is, ahol a táj nyújtotta szépségek, a település görögkatolikus hagyományai tükröződnek vissza az alkotásokon. A táborokban született munkákat kiállítások keretei között szeretnénk másokkal is megismertetni. 2014 óta adunk otthont az ikonfestő tábornak.

A még fellelhető szőttesek, a hajdani kenderföldek nyomai vezettek el bennünket a szövőnemezelő tábor ötletéig.

 2019 nyarától egy új művészeti tevékenység kap tábori kereteket: a rekeszzománc, szent koronánk képeinek-szentjeinek technikája segítségével készíthetnek a résztvevők ékszereket.

A település gyógynövényes hagyományaira építve minden alkotótáborunk életében jelen van a velük való ismerkedés, teakóstolók, gyógynövényes séták révén. Dr.Szitás Éva botanikus segíti ez irányú tevékenységünket. A gyógynövényekkel való ismerkedést az erdei iskolák és a gyógynövényes táborok szolgálják.

2020 Rekeszzománc tábor-Tornabarakony, 2020. július 27-31

2020 nyarán második alkalommal készülünk a rekeszzománc ékszerkészítő táborunkra, aminek egy festői Borsod-megyei zsáktelepülés, Tornabarakony...

Bővebben"2020 Rekeszzománc tábor-Tornabarakony, 2020. július 27-31"