Feltáruló magyar múlt 2020/1.

Művelődéstörténeti esték a Motolla Egyesület – Debrecen, a Harmóniaház – Debrecen és a Debreceni Művelődési Központ szervezésében  

Helye: Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Háza, Pódiumterem (Piac u. 22., bejárat a Kossuth u. 1. sz. felől)

 

Három éve eredtünk őseink nyomába, hogy a legfrissebb régészeti, történelmi, művelődéstörténeti és természettudományi kutatások tényeit szembesítsük a magyar hagyományban magunkról megfogalmazódó önképpel. Durván leegyszerűsítve a kérdést: vajon hazudtak-e őseink magukról, amikor szkíta és hun ősökkel büszkélkedtek, ahogyan a tudományosság ezt elég hosszú időn keresztül vádként megfogalmazta eleinkkel szemben? 38 előadás tartalma önmagában még nem bizonyító erejű a modern tudományosság szemszögéből, de egy alapvető irány a legújabb tényekből már körvonalazódott, ami hitelesíteni látszik a magyarság önmagáról vallott tudását. Feltehetjük, ha egy erkölcsi minőséggel is megtiszteljük őseinket, hogy nem véletlenül nevelték a felnövekvő nemzedékeket évszázadokon keresztül az íjfeszítő népek öntudatára. Ez az összetartozás-tudat műveltségünk minden területén tárgyiasult formákat ölt, s egységes hagyományt alkot. Az „eurázsiai szintézis”, melyről László Gyula beszélt, bennünk valóban megvalósult. Ennek most örüljünk, féltéglával döngetve mellünket, vagy gondolkodjunk el a következményein? Mindkettő indokolt – melldöngetés nélkül -, s egy önmagunkat és szűkebb-tágabb világunkat újraépítő stratégia megteremtésére kell használni a múltunkból kirajzolódó szerves erkölcsi és kulturális világmodellt. Két mondai ősünk, Hunor és Magyar magatartásából ez következik: ez tette lehetővé minden nagy történelmi sorsfordulónk idején nemcsak fizikai megmaradásunkat, de a magasabb minőségi szinten folytatandó „nemzeti nagylétünket” is.       

Az erkölcsi és szellemi tanítást egykor óriási népmesekincsünkből kaptuk, erről hallhatunk idei első alkalmunkon, mely könyvbemutató és előadás egyben – emiatt kicsivel hamarabb, 18 órakor kezdünk. De korábbi nagy témaköreinket is folytatjuk: A magyar őstörténet összefüggés-rendszerét tágítjuk India irányába, de műveltségünk eddig nem érintett területeivel, népzenénkkel, ősi térszervezésünk emlékeivel és eleink világképének megismerésével is bővítjük tájékozódásunk horizontját, s az idei év aktuális nagy kérdése, Trianon 100 éve sem maradhat ki a sorozatból.  

Az előadások anyagi forrását, ahogyan eddig is, önfenntartó módon kívánjuk előteremteni: belépődíj továbbra sem lesz, de a támogatói hozzájárulásokból fedezzük az előadók tiszteletdíját és útiköltségét. Az eddigi és ezután érkező adományokat ezúton is megköszönjük!

Rövidesen

MESÉLŐ NEMEZEK-későbbre halasztva

Vándorok takarói... 2020. ...... VETRÓ MIHÁLY nemezműves, a Népművészet Ifjú Mestere előadása

Bővebben"MESÉLŐ NEMEZEK-későbbre halasztva"

ELFELEDETT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN.

április 15. (szerda) 18.30 A magyarságkutató intézet régészeti kutatóközpontjának terveiből MAKOLDI MIKLÓS régész, a Magyarságkutató...

Bővebben"ELFELEDETT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN."

Eddigi eReDő előadásaink

PAP GÁBOR: HÁROM MAGYAR SZENTBESZÉD.

február 12. (szerda) 18.00 Magyar népmesék a világértelmezés szolgálatában Könyvbemutató!Közreműködik: BÁRDOSI ILDIKÓ, GRÁTZ ANTAL, GYÖNGY...

Bővebben"PAP GÁBOR: HÁROM MAGYAR SZENTBESZÉD."

MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG 11.

február 26. (szerda) 18.30 BETHLEN GÁBOR – ERDÉLY ARANYKORA ÉS A SZENT KORONA SZÁNTAI LAJOS...

Bővebben"MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG 11."

A MAGYAR HAGYOMÁNY ŐSI FORMÁI

március 4. (szerda) 18.30 Csillagos tárgyak – alföldi pásztoraink képalkotó világképe HARANGOZÓ IMRE néprajzkutató előadása  

Bővebben"A MAGYAR HAGYOMÁNY ŐSI FORMÁI"