Feltáruló magyar múlt 2020/1.

Művelődéstörténeti esték a Motolla Egyesület – Debrecen, a Harmóniaház – Debrecen és a Debreceni Művelődési Központ szervezésében  

Helye: Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Háza, Pódiumterem (Piac u. 22., bejárat a Kossuth u. 1. sz. felől)

 

Három éve eredtünk őseink nyomába, hogy a legfrissebb régészeti, történelmi, művelődéstörténeti és természettudományi kutatások tényeit szembesítsük a magyar hagyományban magunkról megfogalmazódó önképpel. Durván leegyszerűsítve a kérdést: vajon hazudtak-e őseink magukról, amikor szkíta és hun ősökkel büszkélkedtek, ahogyan a tudományosság ezt elég hosszú időn keresztül vádként megfogalmazta eleinkkel szemben? 38 előadás tartalma önmagában még nem bizonyító erejű a modern tudományosság szemszögéből, de egy alapvető irány a legújabb tényekből már körvonalazódott, ami hitelesíteni látszik a magyarság önmagáról vallott tudását. Feltehetjük, ha egy erkölcsi minőséggel is megtiszteljük őseinket, hogy nem véletlenül nevelték a felnövekvő nemzedékeket évszázadokon keresztül az íjfeszítő népek öntudatára. Ez az összetartozás-tudat műveltségünk minden területén tárgyiasult formákat ölt, s egységes hagyományt alkot. Az „eurázsiai szintézis”, melyről László Gyula beszélt, bennünk valóban megvalósult. Ennek most örüljünk, féltéglával döngetve mellünket, vagy gondolkodjunk el a következményein? Mindkettő indokolt – melldöngetés nélkül -, s egy önmagunkat és szűkebb-tágabb világunkat újraépítő stratégia megteremtésére kell használni a múltunkból kirajzolódó szerves erkölcsi és kulturális világmodellt. Két mondai ősünk, Hunor és Magyar magatartásából ez következik: ez tette lehetővé minden nagy történelmi sorsfordulónk idején nemcsak fizikai megmaradásunkat, de a magasabb minőségi szinten folytatandó „nemzeti nagylétünket” is.       

Az erkölcsi és szellemi tanítást egykor óriási népmesekincsünkből kaptuk, erről hallhatunk idei első alkalmunkon, mely könyvbemutató és előadás egyben – emiatt kicsivel hamarabb, 18 órakor kezdünk. De korábbi nagy témaköreinket is folytatjuk: A magyar őstörténet összefüggés-rendszerét tágítjuk India irányába, de műveltségünk eddig nem érintett területeivel, népzenénkkel, ősi térszervezésünk emlékeivel és eleink világképének megismerésével is bővítjük tájékozódásunk horizontját, s az idei év aktuális nagy kérdése, Trianon 100 éve sem maradhat ki a sorozatból.  

Az előadások anyagi forrását, ahogyan eddig is, önfenntartó módon kívánjuk előteremteni: belépődíj továbbra sem lesz, de a támogatói hozzájárulásokból fedezzük az előadók tiszteletdíját és útiköltségét. Az eddigi és ezután érkező adományokat ezúton is megköszönjük!

MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG 11.

február 26. (szerda) 18.30 BETHLEN GÁBOR – ERDÉLY ARANYKORA ÉS A SZENT KORONA SZÁNTAI LAJOS...

Bővebben"MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG 11."

A MAGYAR HAGYOMÁNY ŐSI FORMÁI.

március 4. (szerda) 18.30 Csillagos tárgyak – alföldi pásztoraink képalkotó világképe HARANGOZÓ IMRE néprajzkutató előadása  

Bővebben"A MAGYAR HAGYOMÁNY ŐSI FORMÁI."

MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG 12.

  március 11. (szerda) 18.30 II.RÁKÓCZI FERENC KORA. Az örök erkölcs szabadságharca SZÁNTAI LAJOS műveltségkutató...

Bővebben"MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG 12."