Közösségünk egyik forrása a Karácsony Sándor Pedagógiai Kör, melyet Buka László hozott létre a 90-es évek elején és szellemi műhelye volt/maradt a Motollának is. E műhely munkája folytatódik egyesületi alkalmainkon, a regölések során, az eReDő előadássorozat keretében és kiadványainkban.

eReDő

Feltáruló magyar múlt 2020/1.

Művelődéstörténeti esték a Motolla Egyesület – Debrecen, a Harmóniaház – Debrecen és a Debreceni Művelődési Központ szervezésében  

Helye: Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Háza, Pódiumterem (Piac u. 22., bejárat a Kossuth u. 1. sz. felől)

 

Három éve eredtünk őseink nyomába, hogy a legfrissebb régészeti, történelmi, művelődéstörténeti és természettudományi kutatások tényeit szembesítsük a magyar hagyományban magunkról megfogalmazódó önképpel. Durván leegyszerűsítve a kérdést: vajon hazudtak-e őseink magukról, amikor szkíta és hun ősökkel büszkélkedtek, ahogyan a tudományosság ezt elég hosszú időn keresztül vádként megfogalmazta eleinkkel szemben? 38 előadás tartalma önmagában még nem bizonyító erejű a modern tudományosság szemszögéből, de egy alapvető irány a legújabb tényekből már körvonalazódott, ami hitelesíteni látszik a magyarság önmagáról vallott tudását. Feltehetjük, ha egy erkölcsi minőséggel is megtiszteljük őseinket, hogy nem véletlenül nevelték a felnövekvő nemzedékeket évszázadokon keresztül az íjfeszítő népek öntudatára. Ez az összetartozás-tudat műveltségünk minden területén tárgyiasult formákat ölt, s egységes hagyományt alkot. Az „eurázsiai szintézis”, melyről László Gyula beszélt, bennünk valóban megvalósult. Ennek most örüljünk, féltéglával döngetve mellünket, vagy gondolkodjunk el a következményein? Mindkettő indokolt – melldöngetés nélkül -, s egy önmagunkat és szűkebb-tágabb világunkat újraépítő stratégia megteremtésére kell használni a múltunkból kirajzolódó szerves erkölcsi és kulturális világmodellt. Két mondai ősünk, Hunor és Magyar magatartásából ez következik: ez tette lehetővé minden nagy történelmi sorsfordulónk idején nemcsak fizikai megmaradásunkat, de a magasabb minőségi szinten folytatandó „nemzeti nagylétünket” is.       

Az erkölcsi és szellemi tanítást egykor óriási népmesekincsünkből kaptuk, erről hallhatunk idei első alkalmunkon, mely könyvbemutató és előadás egyben – emiatt kicsivel hamarabb, 18 órakor kezdünk. De korábbi nagy témaköreinket is folytatjuk: A magyar őstörténet összefüggés-rendszerét tágítjuk India irányába, de műveltségünk eddig nem érintett területeivel, népzenénkkel, ősi térszervezésünk emlékeivel és eleink világképének megismerésével is bővítjük tájékozódásunk horizontját, s az idei év aktuális nagy kérdése, Trianon 100 éve sem maradhat ki a sorozatból.  

Az előadások anyagi forrását, ahogyan eddig is, önfenntartó módon kívánjuk előteremteni: belépődíj továbbra sem lesz, de a támogatói hozzájárulásokból fedezzük az előadók tiszteletdíját és útiköltségét. Az eddigi és ezután érkező adományokat ezúton is megköszönjük!

Kiadványok

Regös könyv CD melléklettel. A Debreceni regölés 25 éve. Makoldi Sándor emlékére 2018-ban megjelent kiadvány.

Hajtsuk a régi törvényt! A debreceni regölés 25 éve

A Debreceni Regösök negyedszázados tevékenységének elismeréseként a Debreceni Értéktár Bizottság 2017-ben felvette a helyi értékek...

Bővebben"Hajtsuk a régi törvényt! A debreceni regölés 25 éve"

MESÉLŐ NEMEZEK-későbbre halasztva

Vándorok takarói... 2020. ...... VETRÓ MIHÁLY nemezműves, a Népművészet Ifjú Mestere előadása

Bővebben"MESÉLŐ NEMEZEK-későbbre halasztva"